Denk je dat een teammediator kan helpen bij jouw team?
Of wil je daar nog eens vrijblijvend over praten bel dan met Pien Hoogenboom (hoofd mediation) op 030 – 22 55 918.

Stappenplan

Als blijkt dat het conflict van je team zich leent voor teammediation dan werkt The Lime Tree met het volgende stappenplan:

  1. Een gesprek met de teammediator, telefonisch of op locatie. Daarna weet je of je met de team-mediation verder wilt. Afhankelijk van het aantal teamleden maken wij een voorstel voor de individuele intake gesprekken.
  2. De team-mediator voert met alle betrokkenen individuele gesprekken. Daarna krijg je een analyse van het conflict. Als er voldoende draagvlak is om de mediation te starten, ontvang je een voorstel voor de teamsessies;
  3. De teammediator begeleidt je team tijdens de teamsessies.
  4. Evaluatie. Het traject wordt samen met de mediator geëvalueerd en je ontvangt een verslag met daarin aanbevelingen voor jouw team.